墨西哥

墨西哥

墨西哥

墨西哥合众国驻华大使馆

墨西哥合众国驻华大使馆
Embassy of the United Mexican States

办公处:三里屯东五街5号
Chancery:No. 5, Dong Wu Jie, San Li Tun
电话(Tel):65322574 65322070 65321947
传真(Fax):65323744
电子邮件(E-mail):comunicacionchn@sre.gob.mx

驻墨西哥合众国大使馆

地  址:AV.RIO MAGDALENA 172, COL.TIZAPAN SAN ANGEL, MEXICO, D.F. C.P.01090

电  话:0052-55-56160609

传  真:0052-55-56160460

值班手机:0052-55-54073017

网  址:http://mx.china-embassy.gov.cn

电子信箱:chinaemb_mx@mfa.gov.cn

北美洲国家首页

官方网站首页